Trung Quốc hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt trước kỳ Xuân vận

Nhân viên y tế phun khử trùng COVID-19 trên một đường phố tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 15.1. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế phun khử trùng COVID-19 trên một đường phố tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 15.1. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế phun khử trùng COVID-19 trên một đường phố tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 15.1. Ảnh: AFP
Lên top