Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì nếu thất cử: Dự đoán bất ngờ

Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử. Ảnh: AFP
Lên top