Mốc quan trọng ở bang chiến địa lớn nhất định đoạt bầu cử Mỹ

Hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - bang chiến địa lớn nhất trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ảnh: NYT.
Hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - bang chiến địa lớn nhất trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ảnh: NYT.
Hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - bang chiến địa lớn nhất trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ảnh: NYT.
Lên top