Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên tại Cleveland, Ohio hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên tại Cleveland, Ohio hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên tại Cleveland, Ohio hôm 29.9. Ảnh: Getty.
Lên top