Chuyện bầu cử qua bưu điện ở Mỹ

Bang Bắc Carolina là bang đầu tiên bầu cử qua bưu điện từ ngày 4.9. Ảnh: AFP
Bang Bắc Carolina là bang đầu tiên bầu cử qua bưu điện từ ngày 4.9. Ảnh: AFP
Bang Bắc Carolina là bang đầu tiên bầu cử qua bưu điện từ ngày 4.9. Ảnh: AFP
Lên top