Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đã có cuộc "so găng" trong 2 phiên hỏi đáp riêng rẽ trên sóng của các kênh truyền hình khác nhau vào thời điểm hơn 2 tuần nữa tới cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đã có cuộc "so găng" trong 2 phiên hỏi đáp riêng rẽ trên sóng của các kênh truyền hình khác nhau vào thời điểm hơn 2 tuần nữa tới cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đã có cuộc "so găng" trong 2 phiên hỏi đáp riêng rẽ trên sóng của các kênh truyền hình khác nhau vào thời điểm hơn 2 tuần nữa tới cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: CNN.
Lên top