Trọng thưởng cho người chủ động báo triệu chứng, có xác nhận nhiễm COVID-19

Nhiều đô thị ở Trung Quốc treo thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi khám nếu có triệu chứng COVID-10. Tiềm Giang trở thành đô thị treo thưởng khủng nhất với số tiền lên tới 33 triệu đồng. Ảnh: AP.
Nhiều đô thị ở Trung Quốc treo thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi khám nếu có triệu chứng COVID-10. Tiềm Giang trở thành đô thị treo thưởng khủng nhất với số tiền lên tới 33 triệu đồng. Ảnh: AP.
Nhiều đô thị ở Trung Quốc treo thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi khám nếu có triệu chứng COVID-10. Tiềm Giang trở thành đô thị treo thưởng khủng nhất với số tiền lên tới 33 triệu đồng. Ảnh: AP.
Lên top