Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV, xâm nhập mạnh gấp 1.000 lần SARS

Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV. Ảnh: AP.
Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV. Ảnh: AP.
Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV. Ảnh: AP.
Lên top