Thượng Hải khai trương khách sạn cao nhất thế giới

Khách sạn cao nhất thế giới J Hotel ở các tầng cao nhất của tháp Thượng Hải. Ảnh: AFP
Khách sạn cao nhất thế giới J Hotel ở các tầng cao nhất của tháp Thượng Hải. Ảnh: AFP
Khách sạn cao nhất thế giới J Hotel ở các tầng cao nhất của tháp Thượng Hải. Ảnh: AFP
Lên top