Ấn Độ thử nghiệm dùng máy bay không người lái giao vaccine COVID-19

Việc giao thuốc và vaccine COVID-19 bằng máy bay không người lái có thể mang lại hiệu quả lớn trong cuộc chiến chống dịch ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Việc giao thuốc và vaccine COVID-19 bằng máy bay không người lái có thể mang lại hiệu quả lớn trong cuộc chiến chống dịch ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Việc giao thuốc và vaccine COVID-19 bằng máy bay không người lái có thể mang lại hiệu quả lớn trong cuộc chiến chống dịch ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top