10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021

Thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021 là Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan. Ảnh: AFP
Thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021 là Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan. Ảnh: AFP
Thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021 là Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan. Ảnh: AFP
Lên top