Những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2021

Auckland là thành phố đáng sống nhất năm 2021 theo xếp hạng của The Economist. Ảnh: EIU
Auckland là thành phố đáng sống nhất năm 2021 theo xếp hạng của The Economist. Ảnh: EIU
Auckland là thành phố đáng sống nhất năm 2021 theo xếp hạng của The Economist. Ảnh: EIU
Lên top