UAE xây thành phố sao Hỏa mô phỏng lớn nhất thế giới

Thành phố sao Hỏa mô phỏng dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Ảnh: Dubai Media Office
Thành phố sao Hỏa mô phỏng dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Ảnh: Dubai Media Office
Thành phố sao Hỏa mô phỏng dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Ảnh: Dubai Media Office
Lên top