Thủ tướng Đức Angela Merkel tiêm vaccine COVID-19 hỗn hợp

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Lên top