Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

Thủ tướng Anh bên ngoài Tòa nhà của đảng Bảo thủ tại London, Anh. Ảnh: Getty
Thủ tướng Anh bên ngoài Tòa nhà của đảng Bảo thủ tại London, Anh. Ảnh: Getty
Thủ tướng Anh bên ngoài Tòa nhà của đảng Bảo thủ tại London, Anh. Ảnh: Getty
Lên top