Diễn biến mới nhất sức khoẻ Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Lên top