Cập nhật diễn tiến chữa trị COVID-19 của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: NPR
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: NPR
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: NPR
Lên top