Thế giới động vật: Lần đầu phát hiện tinh tinh giết và ăn thịt khỉ đột

Các nhà khoa học đã quan sát thấy tinh tinh tấn công và giết chết khỉ đột trong tự nhiên. Ảnh: Đại học Osnabrück/Viện Max Planck
Các nhà khoa học đã quan sát thấy tinh tinh tấn công và giết chết khỉ đột trong tự nhiên. Ảnh: Đại học Osnabrück/Viện Max Planck
Các nhà khoa học đã quan sát thấy tinh tinh tấn công và giết chết khỉ đột trong tự nhiên. Ảnh: Đại học Osnabrück/Viện Max Planck
Lên top