Tìm ra loài động vật góp phần gây nên biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu mới cảnh báo loài lợn rừng đang giải phóng khoảng 4,9 triệu tấn carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu mỗi năm. Ảnh: Đại học Queensland
Một nghiên cứu mới cảnh báo loài lợn rừng đang giải phóng khoảng 4,9 triệu tấn carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu mỗi năm. Ảnh: Đại học Queensland
Một nghiên cứu mới cảnh báo loài lợn rừng đang giải phóng khoảng 4,9 triệu tấn carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu mỗi năm. Ảnh: Đại học Queensland
Lên top