Thế giới động vật: Bệnh kỳ quái hiếm gặp ở rắn lan rộng tại Mỹ

Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)
Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)
Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)
Lên top