Phát hiện văn hóa thú vị của tinh tinh

Các nhà nghiên cứu cho rằng tinh tinh nắm chặt tay nhau khi chải chuốt cho nhau, giống như hành vi bắt tay ở con người. Ảnh: Đại học Antwerp
Các nhà nghiên cứu cho rằng tinh tinh nắm chặt tay nhau khi chải chuốt cho nhau, giống như hành vi bắt tay ở con người. Ảnh: Đại học Antwerp
Các nhà nghiên cứu cho rằng tinh tinh nắm chặt tay nhau khi chải chuốt cho nhau, giống như hành vi bắt tay ở con người. Ảnh: Đại học Antwerp
Lên top