Thế giới động vật: Hơn 1.400 cá heo bị giết chỉ trong 1 ngày

Xác cá heo nhuộm đỏ bờ biển. Ảnh: Sea Shepherd
Xác cá heo nhuộm đỏ bờ biển. Ảnh: Sea Shepherd
Xác cá heo nhuộm đỏ bờ biển. Ảnh: Sea Shepherd
Lên top