Hy hữu cá voi lưng gù nuốt phải thợ lặn

Một con cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước ở vùng biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP
Một con cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước ở vùng biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP
Một con cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước ở vùng biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP
Lên top