Mỹ giới thiệu robot "mù" bất chấp mọi điều kiện ánh sáng

Robot không đầu - gọi là Cassie - được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Robot tại Đại học bang Oregon. Ảnh: Đại học bang Oregon
Robot không đầu - gọi là Cassie - được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Robot tại Đại học bang Oregon. Ảnh: Đại học bang Oregon
Robot không đầu - gọi là Cassie - được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Robot tại Đại học bang Oregon. Ảnh: Đại học bang Oregon
Lên top