Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương cực kỳ nguy cấp

Một con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương vướng vào dây câu cá ở Vịnh Saint Lawrence. Ảnh: Nature Picture Library
Một con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương vướng vào dây câu cá ở Vịnh Saint Lawrence. Ảnh: Nature Picture Library
Một con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương vướng vào dây câu cá ở Vịnh Saint Lawrence. Ảnh: Nature Picture Library
Lên top