Xem đàn cá voi lưng gù hơn 100 con cực kỳ hiếm gặp ở Australia

Cá voi lưng gù. Ảnh: Sapphire Coastal Adventures
Cá voi lưng gù. Ảnh: Sapphire Coastal Adventures
Cá voi lưng gù. Ảnh: Sapphire Coastal Adventures
Lên top