Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

Cơ sở massage chuẩn bị mở cửa trở lại ở Thái Lan. Ảnh: AFP
Cơ sở massage chuẩn bị mở cửa trở lại ở Thái Lan. Ảnh: AFP
Cơ sở massage chuẩn bị mở cửa trở lại ở Thái Lan. Ảnh: AFP
Lên top