Pfizer chia sẻ công thức thuốc trị COVID-19, 4 tỉ người sẽ hưởng lợi

Logo Pfizer. Ảnh: AFP
Logo Pfizer. Ảnh: AFP
Logo Pfizer. Ảnh: AFP
Lên top