Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân Giám đốc FBI cam kết không để ông Donald Trump chi phối

Ông Christopher Wray tuyên thệ trước buổi điều trần ngày 12.7 Ảnh: AP.
Ông Christopher Wray tuyên thệ trước buổi điều trần ngày 12.7 Ảnh: AP.