Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhiều kinh nghiệm về Trung Đông nhậm chức

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Lên top