Ông chủ Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sắp gặp nhau

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp nhau tại Shangri-La.Ảnh: AFP, Reuters.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp nhau tại Shangri-La.Ảnh: AFP, Reuters.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp nhau tại Shangri-La.Ảnh: AFP, Reuters.
Lên top