Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng về việc xây tường biên giới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Washington Times
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Washington Times
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Washington Times
Lên top