NASA chi 146 triệu USD để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng

Hình minh họa một phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis trên bề mặt của Mặt trăng. Ảnh: NASA
Hình minh họa một phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis trên bề mặt của Mặt trăng. Ảnh: NASA
Hình minh họa một phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis trên bề mặt của Mặt trăng. Ảnh: NASA
Lên top