Giả thuyết mới thảm khốc hơn về sự ra đời của Mặt trăng

Giả thuyết vụ va chạm lớn về nguồn gốc hình thành Mặt trăng của Trái đất liên quan tới hành tinh Theia đâm vào Trái đất cách đây hơn 4,4 tỉ năm. Ảnh minh họa vụ va chạm của NASA
Giả thuyết vụ va chạm lớn về nguồn gốc hình thành Mặt trăng của Trái đất liên quan tới hành tinh Theia đâm vào Trái đất cách đây hơn 4,4 tỉ năm. Ảnh minh họa vụ va chạm của NASA
Giả thuyết vụ va chạm lớn về nguồn gốc hình thành Mặt trăng của Trái đất liên quan tới hành tinh Theia đâm vào Trái đất cách đây hơn 4,4 tỉ năm. Ảnh minh họa vụ va chạm của NASA
Lên top