Liên tục bị trì hoãn, số phận sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng của NASA ra sao?

Giám đốc NASA Bill Nelson phát biểu trước đám đông vào ngày 24.8.2021 tại Hội nghị chuyên đề Không gian lần thứ 36. Ảnh: Space Foundation
Giám đốc NASA Bill Nelson phát biểu trước đám đông vào ngày 24.8.2021 tại Hội nghị chuyên đề Không gian lần thứ 36. Ảnh: Space Foundation
Giám đốc NASA Bill Nelson phát biểu trước đám đông vào ngày 24.8.2021 tại Hội nghị chuyên đề Không gian lần thứ 36. Ảnh: Space Foundation
Lên top