Khám phá kinh ngạc về mặt trăng

Mặt trăng có phần "đuôi" giống như sao chổi khổng lồ. Ảnh: AFP
Mặt trăng có phần "đuôi" giống như sao chổi khổng lồ. Ảnh: AFP
Mặt trăng có phần "đuôi" giống như sao chổi khổng lồ. Ảnh: AFP
Lên top