Bão nhiệt đới Nicholas đe dọa vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ

Bão nhiệt đới Nicholas hôm 13.9 đang di chuyển đến vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Ảnh: NOAA
Bão nhiệt đới Nicholas hôm 13.9 đang di chuyển đến vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Ảnh: NOAA
Bão nhiệt đới Nicholas hôm 13.9 đang di chuyển đến vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Ảnh: NOAA
Lên top