Sự thật ảnh đội mỹ nhân giải cứu thùng phiếu khỏi hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ

Các phụ tá Thượng viện Mỹ khiêng các thùng phiếu đựng phiếu đại cử tri trước phiên họp lưỡng viện chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Các phụ tá Thượng viện Mỹ khiêng các thùng phiếu đựng phiếu đại cử tri trước phiên họp lưỡng viện chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Các phụ tá Thượng viện Mỹ khiêng các thùng phiếu đựng phiếu đại cử tri trước phiên họp lưỡng viện chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top