Những lần tòa nhà Quốc hội Mỹ "rung chuyển" vì bị xâm nhập

Người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top