Quan chức an ninh hàng đầu Quốc hội Mỹ từ chức sau hỗn loạn tại điện Capitol

Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top