Thiệt hại ban đầu sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP.
Người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP.
Người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top