Thùng phiếu đại cử tri được cứu trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ thế nào?

Thùng phiếu được đưa đến Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Thùng phiếu được đưa đến Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Thùng phiếu được đưa đến Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top