Sri Lanka bất ngờ mất điện toàn quốc

Một người đàn ông cầm nến khi cắt tóc ở Colombo, Sri Lanka vào ngày 17.8, thời điểm toàn quốc mất điện. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông cầm nến khi cắt tóc ở Colombo, Sri Lanka vào ngày 17.8, thời điểm toàn quốc mất điện. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông cầm nến khi cắt tóc ở Colombo, Sri Lanka vào ngày 17.8, thời điểm toàn quốc mất điện. Ảnh: AFP.
Lên top