Công nhân trắng đêm khắc phục sự cố điện do giông lốc

Tập trung khắc phục sự cố đổ gãy cột hạ thế tại Thuỷ Biều do giông lốc trong tối 25.6. Ảnh: ĐL cung cấp.
Tập trung khắc phục sự cố đổ gãy cột hạ thế tại Thuỷ Biều do giông lốc trong tối 25.6. Ảnh: ĐL cung cấp.
Tập trung khắc phục sự cố đổ gãy cột hạ thế tại Thuỷ Biều do giông lốc trong tối 25.6. Ảnh: ĐL cung cấp.
Lên top