Sự cố điện, công ty có phải trả lương cho người lao động?

Lên top