Bảo đảm an toàn sự cố điện, ứng phó với bão số 5 Matmo

Cảnh báo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Cảnh báo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Cảnh báo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Lên top