Sắp có nhật thực toàn phần cuối cùng của năm 2021

Nhật thực toàn phần xảy ra tháng 8.2017. Ảnh: NASA
Nhật thực toàn phần xảy ra tháng 8.2017. Ảnh: NASA
Nhật thực toàn phần xảy ra tháng 8.2017. Ảnh: NASA
Lên top