Tại sao Mặt trăng chuyển đỏ khi nguyệt thực toàn phần?

Mặt trăng khi nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Mặt trăng khi nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Mặt trăng khi nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Lên top