Nhật thực vòng lửa ngày mai sẽ giống "Ngôi sao Tử thần"

Nhật thực vòng lửa. Ảnh: AFP
Nhật thực vòng lửa. Ảnh: AFP
Nhật thực vòng lửa. Ảnh: AFP
Lên top