Nguyệt thực siêu dài ngày 19.11: Thời điểm và vị trí quan sát rõ nhất

Nguyệt thực một phần ngày 19.11 gần như là nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Nguyệt thực một phần ngày 19.11 gần như là nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Nguyệt thực một phần ngày 19.11 gần như là nguyệt thực toàn phần. Ảnh: NASA
Lên top